Vietinbank mang về 15.764 tỷ đồng lãi trước thuế trong 9 tháng

  Trừ mảng kinh doanh và đầu tư chứng khoán thua lỗ, các lĩnh vực kinh doanh khác của VietinBank đều ghi nhận tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng này vượt 15.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.156 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế sau 9 tháng đầu năm, Vietinbank mang về 15.764 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2021.

  Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính tại Vietinbank khi mang về cho ngân hàng này 35.082 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2021. Theo giải trình của Vietinbank, thu nhập lãi thuần tăng do ngân hàng này đã tối ưu hạn mức tăng trưởng tín dụng và nỗ lực tái cấu trúc nâng cao danh mục tín dụng.

  Trong đó, riêng quý III/2022, khoản lãi thuần từ hoạt động khác tại Vietinbank đạt 2.238 tỷ đồng, cao gấp 6,1 lần so với năm trước, mang về cho ngân hàng này 8.184 tỷ đồng trong 9 tháng, tương ứng tăng 118% so với cùng kỳ 9 tháng năm 2021.

  VietinBank cho biết, lãi thuần mảng này tăng đột biến do thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý và thu hồi nợ xử lý rủi ro.

  Trong quý, các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán đều ghi nhận lỗ lần lượt 136 tỷ đồng và 104 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước mảng này tại Vietinbank ghi nhận lãi. Theo thuyết minh, các khoản lỗ chủ yếu đến từ chi phí mua bán chứng khoán và chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán. Tuy nhiên tính chung 9 tháng ngân hàng này vẫn mang về lần lượt là 5,8 tỷ và 232 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán này.

  Tại quý III/2022, Vietinbank đã tăng gấp rưỡi chi phí dự phòng rủi ro lên 8.321 tỷ đồng, qua đó đưa tổng mức trích lập 9 tháng lên 18.630 tỷ đồng, cao hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

  Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,1% lên hơn 1,245 triệu tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1,26% tại thời điểm cuối năm trước lên 1,42%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% lên 222%.

  Số dư nợ xấu của VietinBank trong kỳ cũng tăng mạnh 23,4% so với đầu năm, đáng chú ý là sự tăng trưởng của nợ có khả năng mất vốn, gấp 2,4 lần đầu năm. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,26% đầu năm lên 1,42%.

  Ngân hàng này cũng đã tăng mạnh trích lập dự phòng từ gần 25.800 tỷ đồng lên hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 52,2% sau 9 tháng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 180% cuối năm trước lên trên 220%.

  Thu Trang

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/vietinbank-mang-ve-15764-ty-dong-lai-truoc-thue-trong-9-thang-post13483.html