VietinBank: Lãi ròng 9 tháng hơn 4,265 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Ngân hàng TMCP Công thương – VietinBank (HOSE: CTG) công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông ngân hàng mẹ đạt 4,265 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong kỳ của ngân hàng gần 13,230 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ cũng mang về khoản lợi nhuận hơn 1,068 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 11% lên mức 7,032 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ giảm 6% và ở mức 2,493 tỷ đồng.

Lãi ròng của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm mang về hơn 4,265 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 3/2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông ngân hàng mẹ của CTG đạt gần 1,250 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2014, huy động và cho vay khách hàng tại CTG tăng trưởng lần lượt 9% và 6% so với đầu năm, đạt mức 397,868 tỷ và 398,879 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.75%.

Tài liệu đính kèm:
20141117 - CTG - BCTC hop nhat Q3.2014.pdf

Anh Đức