VietinBank được 'cởi trói' 20 triệu cổ phần Cảng Sài Gòn

Gần 20 triệu cổ phần Cảng Sài Gòn của Vietinbank đã chính thức có thể chuyển nhượng. Chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại hai doanh nghiệp Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng của của VietinBank cũng đã được ngân hàng này đề cập trước đó.

VietinBank được 'cởi trói' 20 triệu cổ phần Cảng Sài Gòn - Ảnh 1

Ngày 24/10/2016, CTCP Cảng Sài Gòn vừa cho biết đã nhận được công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM về việc thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với số cổ phần được nắm giữ bởi cổ đông chiến lược Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2016. Như vậy, toàn bộ 19.616.627 cổ phần SGP của Cảng Sài Gòn do VietinBank nắm giữ đã có thể chuyển nhượng tự do.

Cảng Sài Gòn được cổ phần hóa vào giữa năm 2015, Vinalines vẫn nắm giữ 64% vốn. Cùng với Vingroup, hai ngân hàng cùng tham gia mua và trở thành cổ đông chiến lược.

Theo quy định khi thực hiện cổ phần hóa, cổ đông chiến lược phải nắm giữ vốn trong thời hạn tối thiểu 5 năm. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cảng Sài Gòn, cả hai cổ đông chiến lược của SGP khi cảng này cổ phần hóa gồm VPBank và Vietinbank đều xin thoái toàn bộ vốn và được cổ đông chấp nhận.

Tháng 8/2016, VietinBank đã thông qua Hợp đồng tư vấn thoái vốn và Hợp đồng ủy quyền đặt lệnh giao dịch với Vietinbank Sc (CTS) nhằm chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính của Vietinbank tại hai doanh nghiệp cảng biển Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng.

>> Vietinbank sẽ thoái vốn tại Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng