VietinBank (CTG): 9 tháng, lãi trước thuế đạt 5.480 tỷ đồng

(ĐTCK) VietinBank vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2014.

Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản đạt 621.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với 31/12/2013, đạt 97% kế hoạch năm 2014. Nguồn vốn huy động đạt 555.000 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với đầu năm 2014. Dư nợ tín dụng tăng gần 7% so đầu năm 2014. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 5.480 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

VietinBank đã thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước, tăng cường công tác quản lý và thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tại 30/9/2014 là 1,42%.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 55.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 37.200 tỷ đồng.

Nhuệ Mẫn