Vietinbank Capital trở thành cổ đông lớn của Viconship

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital) vừa có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ của CTCP Container Việt Nam (Viconship - HoSE: VSC).

Một góc cảng VIP Greenport của VSC.

Một góc cảng VIP Greenport của VSC.

Vào ngày 11/6, Vietinbank Capital đã mua vào 9,2 triệu cổ phiếu VSC, nâng sở hữu tại Viconship lên 22 triệu cổ phần, tương đương 8,25% vốn điều lệ công ty này. Tạm lấy giá chốt phiên là 23.350 đồng/CP làm giá giao dịch, Vietinbank ước tính đã chi ra 215 tỷ đồng để mua về số cổ phiếu nói trên.

Vietinbank Capital là công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), được thành lập năm 2010 theo định hướng phát triển của Vietinbank trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, hiện đại.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Vietinbank Capital đạt 412,66 tỷ đồng, chiếm phân nửa là 192,4 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn, trong đó có 290.000 cổ phiếu Tổng Công ty Dầu Việt Nam (5,66 tỷ đồng) và 4,355 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Thép Việt Nam (43,9 tỷ đồng).

Về tình hình hoạt động của Viconship, vào ngày 10/6, Viconship đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 lần 2, thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 20,8% so với thực hiện năm 2023.

Một nội dung đáng chú ý cũng được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua là việc hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022.

Thay vào đó, Viconship sẽ huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng... thông qua hợp đồng hợp tác, liên doanh, hợp đồng vay và/hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Năm 2024, Viconship sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng quy mô thông qua M&A. Theo đó, công ty dự kiến nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của VSC lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Trong năm 2023, Viconship đã hoàn tất mua mới 35% vốn tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng), với giá trị khoảng 1.004 tỷ đồng, tương ứng mua với giá gần 75.000 đồng/CP. Khoản đầu tư này đang được Viconship hạch toán vào công ty liên kết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC đang có chuỗi giao dịch khá tích cực trong thời gian gần đây khi tăng điểm 6/10 phiên gần nhất, đẩy thị giá đi từ 21.000 đồng/CP lên tiệm cận ngưỡng 24.000 đồng/CP.

Minh Phong

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/vietinbank-capital-tro-thanh-co-dong-lon-cua-viconship-post35668.html