VietinBank báo lãi 6.500 tỷ đồng, nợ xấu thấp nhất toàn ngành

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank tính đến hết quý 3/2016 đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước.

VietinBank báo lãi 6.500 tỷ đồng, nợ xấu thấp nhất toàn ngành - Ảnh 1

Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đạt 901.000 tỷ đồng, tăng 15,56% so với cuối năm 2015, đạt 101,3% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đặc biệt cũng hết quý 3/2016, VietinBank báo lãi gần 6.500 tỷ đồng.

Giữ vững vị thế

Trong quý 3/2016, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 19,25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 17.200 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước.

VietinBank cũng tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về hiệu quả hoạt động trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank tính đến hết quý 3/2016 đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước, đạt 82,1% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.194 tỷ đồng, tăng 16,41% so với cùng kỳ năm trước.

VietinBank báo lãi 6.500 tỷ đồng, nợ xấu thấp nhất toàn ngành - Ảnh 2

(Nguồn: VietinBank)

Nền kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực thời gian qua, cùng với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng vọt phục vụ việc mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của VietinBank đạt 901.000 tỷ đồng, tăng 15,56% so với cuối năm 2015, đạt 101,3% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 16,23% so với cuối năm 2015. Trong đó, dư nợ cho vay của tất cả các phân khúc khách hàng đều có sự tăng trưởng so với đầu năm. Cơ cấu dư nợ cho vay có chuyển dịch tích cực, tăng mạnh dư nợ đối với khách hàng FDI, khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hoạt động huy động vốn của VietinBank trong 9 tháng qua cũng có mức tăng trưởng tốt. Tính đến 30/9, tiền gửi của khách hàng đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 26,88% so với cuối năm 2015.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt

Danh mục đầu tư chứng khoán của VietinBank đa dạng về các loại sản phẩm đầu tư, trong đó tập trung vào các trái phiếu an toàn, có tính thanh khoản cao để vừa đảm bảo dự trữ thanh khoản thứ cấp cho VietinBank, mặt khác vẫn đảm bảo mục tiêu sinh lời. Tính đến 30/9, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 227.000 tỷ đồng.

VietinBank báo lãi 6.500 tỷ đồng, nợ xấu thấp nhất toàn ngành - Ảnh 3

(Nguồn: VietinBank)

Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro luôn được VietinBank tăng cường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phù hợp để đáp ứng lộ trình tuân thủ các chuẩn mực Basel II. Chất lượng tín dụng của ngân hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Tính đến ngày 30/9, theo thông báo chính thức của VietinBank, tỷ lệ nợ xấu tại ngân chiếm 0,86% dư nợ cho vay khách hàng, ở mức thấp nhất toàn ngành ngân hàng./.