Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu trong tháng tới

NDĐT - Chính phủ đã quyết định Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trước khi bán cho đối tác chiến lược và được thực hiện trước cuối năm nay.