Vietcombank sẽ nới room ngoại?

Trong tờ trình ĐHĐCĐ lần này, Vietcombank dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 10% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vietcombank sẽ nới room ngoại? - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sáng mai (14/4), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Nội dung của ĐHĐCĐ sẽ thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016; thông qua báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng năm 2016; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát; thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

Kế hoạch lợi nhuận tăng 10%

Kết thúc năm 2015, Vietcombank ghi nhận 6.828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 5.333 tỷ đồng, tăng so với năm 2014. Nợ xấu giảm xuống 2%, tăng trưởng tín dụng đạt 19,7% so với cuối năm 2014, tổng tài sản cũng tăng lên 673.910 tỷ đồng.

Năm qua, tín dụng của Vietcombank tăng trưởng ngay từ đầu năm và cao nhất trong 4 năm trở lại đây (tăng 19,7%), cao hơn so với mức tăng toàn ngành (17,3%). Trong đó tín dụng tăng 11,5% đối với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 24,8%, thể nhân tăng 50,4%.

Tỷ lệ nợ xấu 1,84% thấp hơn mức khống chế kế hoạch và mức của năm 2014.

Năm 2015, VCB cũng đã thu nợ xấu đạt 2.432 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 40% tổng thu nợ. VCB thu hồi nợ ngoài bảng đạt kết quả khả quan, 2.511 tỷ đồng ghi vào thu nhập là 2.087 tỷ đồng. Trong đó thu nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro 1.834 tỷ đồng, thu nợ đã bán cho VAMC 677 tỷ đồng.

VCB đã trích dự phòng rủi ro 6.068 tỷ đồng, tăng 32,16% so với năm 2014.

Sang năm 2016, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5%, dư nợ cho vay khách hàng đạt 452.967 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, cổ tức chia tối đa 10%.

Tăng vốn điều lệ, thoái vốn ra sao?

Hiện Vietcombank đang sở hữu cổ phần tại 4 ngân hàng và 1 công ty tài chính bao gồm hơn 7% vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) và hơn 8% cổ phần Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) và dưới 5% vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Saigonbank.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 36, NHTM chỉ được nắm giữ cổ phiếu của tối đa không quá 2 TCTD khác, trừ trường hợp TCTD khác là công ty con của ngân hàng đó. Vậy, câu hỏi đặt ra là, liệu Vietcombank có thoái vốn khỏi các ngân hàng đang sở hữu để đảm bảo phù hợp với quy định Thông tư 36 sửa đổi? Nếu có, tiến trình thoái vốn sẽ diễn ra ra sao?

Trong khi đó, trong tờ trình ĐHĐCĐ lần này, Vietcombank dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 10% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, để thực hiện điều này sẽ không đơn giản bởi room ngoại tối đa của Vietcombank hiện nay đang là 30% vốn trong khi tỷ lệ vốn ngoại tại ngân hàng này đang là xấp xỉ 21%. Liệu Vietcombank có xin tăng room ngoại để phát hành 10% cho cổ đông chiến lược?

Liệu cổ đông Nhật - Mizuho có tham gia vào đợt chào bán này hay Vietcombank sẽ tìm một đối tác khác? Giá chào bán sẽ như thế nào?

Đây sẽ là hai trong số những câu hỏi Ban lãnh đạo Vietcombank sẽ làm rõ trong cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào sáng mai.

THÚY QUỲNH