Vietcombank sắp phát hành trái phiếu, huy động 2.000 tỷ đồng

Theo thông báo mới đây của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với số lượng 20 triệu trái phiếu.

Cụ thể, trái phiếu ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2016 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Thời hạn trái phiếu là 10 năm.

Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán là 20 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1.000 trái phiếu.

Kỳ hạn trả lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.

Hiện vốn điều lệ của Vietcombank đang là 26.650 tỷ đồng. Theo Vietcombank, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay bằng tiền đồng; Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn nhận đăng ký mua trái phiếu sẽ tính từ 8h00 ngày 26/10/2016 đến 16h00 ngày 25/11/2016.

Nguyễn Thoan