Vietcombank đỉnh về lợi nhuận, VietinBank tăng dự phòng

Quý 2/2023, lợi nhuận của Vietcombank cao nhất, trong khi VietinBank tăng dự phòng.

Đứng đầu về lợi nhuận quý 2/2023 là Vietcombank (HoSE: VCB). Cụ thể, trong quý 2, Vietcombank trích hơn 2.536 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, do đó lãi trước thuế tăng 25% lên 9.278 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vietcombank giảm trích lập dự phòng rủi ro 9% về còn 4.558 tỷ đồng. Nhờ đó lợi nhuận trước thuế hơn 20.499 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 48% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của Vietcombank giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% lên gần 1,18 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7% lên hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của Vietcombank cũng suy giảm khi tổng nợ xấu tính đến ngày 30/6/2023 tăng 25% lên 9.783 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 0,68% của đầu năm lên 0,83%.

Nợ khó đòi đã xử lý của Vietcombank tính đến cuối quý 2 ghi nhận hơn 62.346 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Quý 2/2023, VietinBank (HoSE: CTG) dành 6.478 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 10% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế cũng khả quan khi tăng 13% lên 6.550 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank tăng trích dự phòng rủi ro đến 28% so với nửa đầu năm 2022, dành ra hơn 13.202 tỷ đồng, do đó Ngân hàng lãi trước thuế gần 12.531 tỷ đồng, tăng 8%.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của VietinBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên hơn 1,86 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7% lên gần 1,36 triệu tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 5% khi đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của VietinBank tính đến 30/6/2023 là gần 17.309 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ mức 1,24% của đầu năm lên 1,27%.

Minh An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vietcombank-dinh-ve-loi-nhuan-bidv-dang-ngai-no-xau-vietinbank-tang-du-phong-1883371.html