Vietcombank công bố việc bán cổ phần

Chiều 5.12, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố thông tin chính thức về tình hình hoạt động, kế hoạch bán cổ phần ra công chúng.