Vietcombank chính thức trở thành ngân hàng cổ phần

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, hình thành từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.