Vietcombank chính thức trở thành ngân hàng cổ phần

    3 đăng lạiGốc

    Ngân hàng quốc doanh Vietcombank chính thức trở thành ngân hàng thương mại cổ phần sau khi đã cổ phần hóa...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=686e71de0ae0f3&page=category