Vietcombank báo lãi quý III tăng gần 40%, nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,75%

Lợi nhuận quý III tăng gần 40% so với cùng kỳ qua đó giúp Vietcombank hoàn thành 84,35% kế hoạch cả năm. Nợ xấu của Vietcombank đã tăng thêm 621 tỷ đồng. nhưng nhờ tăng mạnh dư nợ, tỷ lệ nợ xấu đến cuối quý III giảm còn 1,75%.

Vietcombank báo lãi quý III tăng gần 40%, nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,75% - Ảnh 1

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB- HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng cuối quý III năm 2016 đạt 444.462,7 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm 2016. Đến cuối quý III, tiền gửi của khách hàng tăng 14,36%, đạt 573.152 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm hiện tăng nhanh hơn tốc độ huy động vốn.

Nợ đủ tiêu chuẩn tăng 15,4% lên 428,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 96,4% tổng dư nợ. Đáng chú ý, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng gần 1.000 tỷ đồng, lên 1.745 tỷ đồng, gấp 2,32 lần hồi đầu năm. Trong khi đó, nợ nhóm 5 lại giảm nhẹ 3,1%. Hiện nợ có khả năng mất vốn giảm còn 5.414 tỷ đồng.

Nợ xấu của Vietcombank (nợ dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) tăng thêm 621 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ dư nợ tăng nhanh nên tỷ lệ nợ xấu đến cuối quý III giảm từ 1,84% hồi đầu năm xuống còn 1,75%.

Tỷ trọng nợ trung và dài hạn đã tăng từ 40,48% lên 41,94% tổng dư nợ.

Vietcombank báo lãi quý III tăng gần 40%, nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,75% - Ảnh 2

Cơ cấu nợ vay theo kỳ hạn cho vay

Tính đến 30/09/2016, tổng tài sản của Vietcombank tăng 9,4% lên 737.584 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, tài sản có của Vietcombank tăng lên do tăng cho vay và các khoản chứng khoán đầu tư. Lượng tín phiếu nắm giữ đã tăng lên 20.854 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với đó, Vietcombank cũng tích cực mua vào các chứng khoán nợ do tổ chức kinh tế trong nước phát hành với khoảng 4.400 tỷ đồng đầu tư thêm, tăng 41% so với đầu năm. Vietcombank đã bán ra 100 tỷ đồng trái phiếu VAMC trong 9 tháng đầu năm, qua đó giảm giá trị trái phiếu VAMC nắm giữ xuống 3.360 tỷ đồng.

Ghi nhận trong quý III, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Vietcombank đạt 4.488,5 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Đây tiếp tục là khoản thu lớn nhất của ngân hàng. Tuy nhiên, tăng trưởng thu nhập lãi thuần thấp hơn thu nhập lãi.

Lãi từ dịch vụ cũng tăng hơn 18%, đóng góp 521 tỷ đồng vào thu nhập của ngân hàng này. Lãi thuần chứng khoán kinh doanh tăng mạnh trong khi hoạt động chứng khoán đầu tư lại báo lỗ.

Cùng với sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, chi phí hoạt động cũng được tiết giảm khiến lợi nhuận trước dự phòng RRTD tăng gần 24%, đạt 3.556 tỷ đồng. Vietcombank quý này phải trích lập 1.510 dự phòng rủi ro tín dụng. Lợi nhuận sau thuế do đó giảm còn 1.641,5 tỷ đồng, vẫn tăng 39,6% so với cùng kỳ.

Vietcombank báo lãi quý III tăng gần 40%, nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,75% - Ảnh 3

Lũy kế 9 tháng đầu năm, cũng nhờ gia tăng thu nhập lãi thuần cùng lãi từ chứng khoán kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank tăng 39,49% cùng kỳ, đạt 5.070,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 5.071 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận tăng nhưng do Vietcombank tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%) nên EPS 9 tháng đầu năm chỉ tăng nhẹ 3,4% xấp xỉ 1.400 đồng/cp. Với kết quả này, sau 9 tháng Vietcombank đã hoàn thành 84,35% kế hoạch cả năm là 7.500 tỷ đồng.