Vietcombank: 9 tháng lãi 6.326 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý III/2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB), lãi thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 13.646 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận trước thuế đạt 6.326 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vietcombank: 9 tháng lãi 6.326 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong quý III, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 527 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái), tuy nhiên lũy kế 9 tháng đạt 1.566 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2,4%; Lãi từ hoạt động dịch vụ lũy kế 9 tháng đạt 1.581 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2015; Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lũy kế 9 tháng đạt 385 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; lãi từ các hoạt động khác tăng 14% lên 1.156 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư 9 tháng đầu năm của VCB lỗ 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 152 tỷ đồng; Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm nhẹ.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VCB đạt 6.326 tỷ đồng, tăng 36% và bằng 84% kế hoạch cả năm; lợi nhuận ròng đạt 5.058 tỷ đồng, tăng 40% so với 9 tháng đầu năm 2015. Tính riêng trong quý III, lợi nhuận ròng của Ngân hàng đạt 1.637 tỷ đồng, cũng tăng trưởng 40%.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản của VCB đạt 737.585 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,4% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 575.607 tỷ đồng, tăng 14%; cho vay khách hàng ghi nhận 437.977 tỷ đồng, tăng 15,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 5.414 tỷ đồng, giảm 3%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ 1,84% xuống 1,73%.

Nguyễn Thoan