VietA Bank tạm ứng cổ tức đợt 1/2009

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK) Ngày 25/6 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 dự kiến vào ngày 29/6 với tỷ lệ chi trả 5%. Theo đó, cổ đông có tên vào ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức 500 đồng/CP (mệnh giá 10.000 đồng), tiền cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư mở tại Ngân hàng.

    Năm 2009, VietA Bank đặt kế hoạch tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2009 là 15.000 tỷ đồng, số dư huy động 11.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay 10.000 tỷ đồng, thu nhập 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 270 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cả năm 2009 là 12%. Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn từ gần 1.360 tỷ đồng lên 1.631,8 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

    Nguồn ĐTCK: http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=20930