Việt Yên: 93 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 21/4, Trung tâm Chính trị thị xã Việt Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thị ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024.

Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Lớp học khai giảng ngày 24/3 với 93 học viên là đoàn viên thanh niên ưu tú có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Học viên được nghiên cứu các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ thị xã Việt Yên.

Theo đánh giá của Trung tâm Chính trị thị xã, trong quá trình học tập, học viên chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng, có ý thức học tập tốt; thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch, chất lượng bài viết thể hiện được kiến thức cơ bản, vận dụng kiến thức với thực tiễn. Nhiều bài viết trình bày khoa học, liên hệ khá sâu về những nhiệm vụ của người đảng viên khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình đào tạo; trong đó 53 học viên đạt loại giỏi, 40 học viên đạt loại khá, không có học viên xếp loại trung bình.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị thị xã tặng Giấy khen cho 10 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Tin, ảnh: Thu Lợi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/viet-yen-93-hoc-vien-hoan-thanh-chuong-trinh-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-171247.bbg