Việt Xuân Mới bán đi lượng lớn cổ phiếu VLC của Vilico, không còn là cổ đông lớn

Tổng số cổ phần Việt Xuân Mới bán ra trong thời gian vừa qua lên đến 10,95 triệu cổ phiếu. Giá giao dịch thỏa thuận 15.300 tỷ đồng, thu về trên 167 tỷ đồng.

CTCP Việt Xuân Mới vừa có báo cáo giao dịch lượng lớn cổ phiếu VLC của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico – mã chứng khoán VLC).

Theo đó, chỉ trong hơn một tuần, từ 8/11 đến 16/11/2016 vừa qua, Việt Xuân Mới đã liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu VLC, giảm lượng sở hữu từ 10,62 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%) xuống còn 1,67 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 2,65% và không còn là cổ đông lớn của Vilico.

Cụ thể, ngày 8/11, Việt Xuân Mới đã bán 26 triệu cổ phiếu; ngày 10/11 bán tiếp 5,55 triệu cổ phiếu và ngày 16/11 lại tiếp tục bán ra 2,8 triệu cổ phiếu. Sau các giao dịch này, Việt Xuân Mới chỉ còn nắm giữ 1,67 triệu cổ phiếu Vilico.

Tổng số cổ phần Việt Xuân Mới bán ra trong thời gian vừa qua lên đến 10,95 triệu cổ phiếu. Giá giao dịch thỏa thuận 15.300 tỷ đồng, thu về trên 167 tỷ đồng.

Việt Xuân Mới bắt đầu nhận chuyển nhượng 14,14 triệu cổ phần Vilico từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi Bộ này thoái vốn. Việt Xuân Mới cũng là nhà đầu tư được chấp thuận cho mua đến 40% vốn điều lệ của Vilico thông qua phương án thỏa thuận trực tiếp.

Tuy nhiên, lúc đó, vừa nhận chuyển nhượng xong Vilico đã bán đi 12,6 triệu cổ phần Vilico – chiếm phần lớn số cổ phần mà đơn vị này vừa nhận về.

Chỉ một thời gian ngắn sau, Việt Xuân Mới lại tiếp tục nhận thêm 10 triệu cổ phần Vilico.

Trong mối duyên giữa Việt Xuân Mới và Vilico, phải nhắc đến GTNFoods (GTN). GTN đang có mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Vilico lên 65% mà không cần chào mua công khai. Hiện GTN đang sở hữu 7,37% vốn điều lệ của Vilico.