Viết thư pháp bằng mũi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhà viết thư pháp Ngô Từ Bân, 26 tuổi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nổi tiếng khắp cả nước không phải nhờ tài viết bằng tay mà bằng mũi! Anh biết viết thư pháp từ năm 10 tuổi. Cách đây 6 năm, anh chuyển sang viết bằng mũi.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/246015.asp