Việt - Pháp ký kết nhiều dự án hợp tác lớn

    Gốc

    Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa ước và các dự án trị giá nhiều tỉ USD...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=9d722e0c4754f8&page=category