Việt Nam xuất siêu gần 3,72 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2016 (từ 16/9 đến 30/9/2016) đạt hơn 15,84 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng gần 1,68 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2016.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 10,39 tỷ USD, tăng 10,4% tương ứng tăng 978 triệu USD so với nửa đầu tháng 9/2016.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 253,44 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 9/2016 đạt gần 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% tương ứng tăng hơn 8,47 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015 và chiếm 64,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 9/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1,16 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 thặng dư gần 3,72 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu gần 3,72 tỷ USD - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 8,5 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng gần 1,58 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 9/2016. Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7% tương ứng tăng gần 8,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt gần 5,98 tỷ USD, tăng 19,9% tương ứng tăng 993 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9/2016, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 89,93 tỷ USD, tăng 9,8% tương ứng tăng hơn 8,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 7,34 tỷ USD, tăng 1,3% (tương ứng tăng 95 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9/2016. Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 124,86 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% (tương ứng tăng hơn 1,07 USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 9 đạt hơn 4,41 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3%% tương ứng giảm 15 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9/2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 9/2016 đạt gần 73,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% tương ứng tăng 427 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Hòa Lộc