Việt Nam xuất sắc đoạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Theo lời mời từ Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) ba nữ tuyển thủ quốc gia Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và Bùi Thị Nhung cùng HLV Nguyễn Đình Minh đã tham dự.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=96613