Việt Nam viện trợ không hoàn lại 45 tỷ cho Campuchia xây chợ

    Báo Một Thế Giới
    Gốc

    Chính phủ Việt Nam sẽ viện trợ không hoàn lại cho Campuchia 45 tỷ để xây chợ kiểu mẫu biên giới nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tìm năng, ưu thế của hai tỉnh biên giới Tây Ninh và Tbaung Khmum.

    Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/tin-trong-nuoc-va-quoc-te/viet-nam-vien-tro-khong-hoan-lai-45-ty-cho-campuchia-xay-cho-210522.html