Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư nước ngoài

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và sa sút, kinh tế Việt Nam cũng bị tác động ít nhiều trong quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn nhìn nhận lạc quan về sự phát...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.5634750892