Việt Nam vẫn chưa được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI

Trong báo cáo phân loại thị trường định kỳ của MSCI công bố (21/6), mặc dù chưa thêm Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, nhưng MSCI đánh giá thị trường Việt Nam vẫn có một số tiến triển nhất định.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/viet-nam-van-chua-duoc-dua-vao-danh-sach-xem-xet-nang-hang-len-thi-truong-moi-noi-cua-msci-post300259.html