Việt Nam và WB có mối quan hệ chặt chẽ

Ngân hàng Thế giới (WB) đã xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035 hoàn toàn phù hợp với nhận định, định hướng và mục tiêu mà đại hội Đảng lần thứ 12 của Việt Nam đề ra.

Trang web Chính phủ dẫn đánh giá trên của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong buổi tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc WB tại Việt Nam, ngày 11-11.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới WB tiếp tục tập trung cung cấp nguồn lực giúp Việt Nam thực hiện các định hướng phát triển đã đề ra, đặc biệt trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ có các biện pháp để tăng cường giám sát và quản lý sử dụng nguồn vốn vay của WB nói riêng, vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung, bảo đảm hiệu quả của các dự án.

Ông Ousmane Dione cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả giữa WB và Việt Nam. Theo ông, quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam là mối quan hệ chặt chẽ, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và cá nhân ông sẽ làm hết sức mình để củng cố và phát triển sự tin cậy đó.