Việt Nam và Pháp ký kết thúc đẩy đào tạo sau ĐH về du lịch, khách sạn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)-Chiều 8/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Accor (tập đoàn khách sạn danh tiếng), các trường ĐH hàng đầu của Việt Nam và Pháp tiến hành lễ ký kết thúc đẩy đào tạo sau đại học trong lĩnh vực du lịch, khách sạn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/167388