Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác về lao động

Ngày 4-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH) Việt Nam phối hợp Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 5.

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác về lao động - Ảnh 1

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam dẫn đầu; Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khăm-phanh Xay-xổm-phanh, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào dẫn đầu.

Hội nghị đánh giá cao các kết quả đã đạt được của hai bộ trong việc thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 4 năm 2015; đồng thời, trao đổi về những mặt hạn chế cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để khắc phục thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, hai Bộ trưởng ký Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 5, trong đó tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Lào năm 2013; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ngành liên quan trong việc tìm kiếm, thu thập hài cốt bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và bộ đội Lào hy sinh tại Việt Nam trong chiến tranh để đưa về nước; khuyến khích các địa phương và tổ chức liên quan kết nghĩa với nhau và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Lào năm 2019.