Việt Nam ủng hộ vai trò Liên hợp quốc tại Congo

    1 đăng lạiGốc

    Dưới sự chủ tọa của Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an đã họp tham vấn về Phái bộ của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260130/Default.aspx