Việt Nam ủng hộ thúc đẩy tiến trình chính trị tại Đaphơ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Sát và Xuđăng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình hòa bình ở Đaphơ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246304/Default.aspx