Việt Nam ủng hộ giải quyết hòa bình các xung đột

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định chính sách của Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển và ủng hộ nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/266421/Default.aspx