Việt Nam: Tỷ lệ mù lòa chung trong dân số khá cao so với các nước trong khu vực

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Quốc gia lập kế hoạch phòng chống mù lòa Việt Nam và hướng đến mục tiêu “Thị giác 2020”, do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa, tổ chức từ 1 - 3/8 tại Bệnh viện Mắt T.Ư.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=81969