Việt Nam- Trung Quốc thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo

Chiều 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông La Tất Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tư vấn công trình điện lực Trung Quốc (CPECC).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-trung-quocthuc-day-hop-tacnang-luong-tai-tao-122289.htm