Việt Nam trở thành nước đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, tính đến thời điểm này giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm qua, hết tháng 11 đạt 7,201 tỷ USD) tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Với giá trị thặng dư này đã đưa nước ta đã trở thành nước đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 6,57%/năm, dự tính năm 2017 tăng 6,6%.

Phương Linh