Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Năm 2008, Việt Nam – bằng tất cả thiện chí và nỗ lực – đã khẳng định ngày một rõ nét hơn vai trò, vị thế mọi mặt của mình trên trường quốc tế. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế và đặc biệt là chính trị, ngoại giao, sau những chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia vùng Mỹ Latinh, châu Âu, châu Phi, châu Á trong năm 2008, đã chứng minh rất rõ điều ấy.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/1/179527