Việt Nam trân trọng từng đồng vốn ODA

“Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Việt Nam mong các nhà tài trợ sẽ mở ra những kênh ODA mới, với quy mô lớn cho Việt Nam...