Việt Nam tổ chức thi rượu vang quốc tế

    Gốc

    Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam và Vine Group sắp tổ chức cuộc thi rượu vang quốc tế Việt Nam 2007...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=b3d3d710c4578a&page=category