Việt Nam tổ chức Giao lưu Nghệ thuật Múa rối Đông Nam Á lần thứ 10

Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4055/QĐ-BVHTTDL ngày 22/11/2016 về việc tổ chức Chương trình Giao lưu Nghệ thuật Múa rối Đông Nam Á (APEX) lần thứ 10 tại Việt Nam.

Múa rối cạn.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Nhà hát Múa rối Việt Nam chủ trì tổ chức “Chương trình Giao lưu Nghệ thuật Múa rối Đông Nam Á (APEX) tại Việt Nam” và đón đoàn đại biểu và nghệ sĩ đến từ các nước Đông Nam Á và Nhật Bản vào Việt Nam tham dự chương trình và biểu diễn giao lưu nghệ thuật từ ngày 09 đến 18 tháng 12 năm 2016.

Về kinh phí, Nhà hát Múa rối Việt Nam chịu chi phí đi lại nội địa và lễ tân đón tiếp cho đoàn 30 đại biểu và nghệ sĩ; Công ty TNHH Artsolute (Singapore) chi ăn, ở cho các đoàn trong thời gian tại Việt Nam, các chi phí liên quan đến tố chức chương trình; các đoàn quốc tế chi vé máy bay khứ hồi quốc tế, bảo hiểm, cước vận chuyển đạo cụ.

Theo Cucnghethuatbieudien