Việt Nam tổ chức 3 giải golf lớn tại sân Golf KN Cam Ranh Golf link

Việt Nam sẽ đồng loạt tổ chức 3 giải golf lớn là Giải đấu vô địch trẻ Quốc gia mở rộng (VJO) 2019, Vô địch Nghiệp dư nữ Quốc gia mở rộng (VLAO) 2019 và Vô địch Quốc gia mở rộng (VAO) 2019. Tất cả các giải đấu sẽ được tổ chức tại sân Golf KN Cam Ranh Golf link.

Đặng Hồng (Tổng hợp)