Việt Nam thiệt hại 1,7 tỷ USD vì thiên tai trong năm 2016

Riêng đợt lũ lụt vừa qua ở 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng.

Việt Nam thiệt hại 1,7 tỷ USD vì thiên tai trong năm 2016 - Ảnh 1

Năm 2016, thiên tai xảy ra nhiều và nặng nề làm cho Việt Nam thiệt hại khoảng 1,7 tỷ USD, tương đương gần 1% GDP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2016 và triền khai kế hoạch 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ.

Riêng đợt lũ lụt vừa qua ở 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng, Thủ tướng cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2% dù trong 6 tháng đầu năm nay đã chứng kiến mức tăng trưởng âm. Kim ngạch xuất khẩu của ngành cũng đạt mức cao kỷ lục 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với 2015, tiếp tục duy trì được 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tăng trưởng ngành khoảng 2,5-2,8%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 32-32,5 tỷ USD.

Về các kiến nghị của bộ này, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng tăng hạn mức; sửa quy định về tài sản thế chấp, cho phép doanh nghiệp được sử dụng tài sản là nhà lưới, nhà kính được hình thành trong quá trình đầu tư làm tài sản thế chấp.

Trường Văn