Việt Nam thị trường tiềm năng của nhà đầu tư nước ngoài

Với nền tảng là một nền kinh tế năng động, có một vị trí địa chính trị chiến lược cùng các chính sách hỗ trợ, Việt Nam đang cho thấy những cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là nhận định của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp tục rót vốn vào Việt Nam, giúp dòng vốn từ khu vực này 4 tháng đầu năm2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-thi-truong-tiem-nang-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-121251.htm