Việt Nam tham dự Triển lãm vũ khí quân sự tại Pháp

Nhận lời mời của Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự Triển lãm Vũ khí Lục quân Eurosatory, diễn ra từ ngày 17 - 21/6. Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự các hoạt động tiếp tân, tiếp xã giao đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu Lục quân và Cơ quan Trang bị vũ khí, Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/viet-nam-tham-du-trien-lam-vu-khi-quan-su-tai-phap-125149.htm