Việt Nam tăng trưởng cao thứ hai tại Châu Á

    Gốc

    (HNMĐT) – Theo báo cáo mới đây Ngân hàng Standard Chartered, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,3% trong 9 tháng đầu năm nay, riêng trong quý 3, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao thứ hai tại Châu Á.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/147412