Việt Nam sẽ tham gia chương trình PISA vào năm 2012

Bộ GD&ĐT cho biết, Việt Nam đã tham gia chương trình quốc tế đánh giá học sinh (PISA) vào năm 2012 do Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OEDC) khởi xướng.

Chương trình PISA khảo sát học sinh độ tuổi 15 đang theo học tại tất cả các loại hình trường. PISA có định hướng trọng tâm về chính sách quốc gia đối với giáo dục, giúp các nước tham gia có được những giải pháp phát triển, tháo gỡ vướng mắc, đổi mới cải cách giáo dục phổ thông. PISA đánh giá học sinh tương đối toàn diện từ kiến thức tới hiểu biết xã hội, sự tự tin, động cơ phấn đấu học tập, rèn luyện. Nhằm chuẩn bị thực hiện chiến lược này, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT thành lập ngay Ban chỉ đạo chương trình PISA, cử cán bộ chuyên môn về tập huấn tại Bộ, triển khai chương trình PISA thí điểm tại địa phương, cấp phát tài liệu theo yêu cầu. Anh Thắng