Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Brunây

    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn và sẽ nỗ lực tăng cường hữu nghị hợp tác với Brunây trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213896/Default.aspx