Việt Nam sẽ sớm giải phóng mù lòa

    1 đăng lạiGốc

    Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống mù lòa toàn quốc, cho biết Việt Nam đang xây dựng kế hoạch "Phòng chống mù lòa" có định hướng đến năm 2009 và dài hơn nữa nhằm sớm trở thành một trong những nước giải phóng mù lòa cho tất cả những người bị khuyết tật về mắt.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/169097