Việt Nam sẽ sản xuất thực phẩm biến đổi gien

    Gốc

    Ngày 29.9, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TP.HCM tổ chức hội thảo "Công nghệ sinh học trên cây trồng tại Việt Nam".

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080930010703.aspx