Việt Nam sẽ nằm trong số 5 nước sản xuất hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại thế giới

    Gốc

    Ngày 19/10, tại cuộc họp báo tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính doanh nghiệp của HSBC Việt Nam cho biết: Theo dự báo hằng quý về thương mại toàn cầu gần đây nhất của HSBC, đến cuối năm 2025, tổng giá trị thương mại của Việt Nam sẽ tăng từ 108,1 tỷ USD lên 282,5 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 144%.

    Ấn Độ, Việt Nam , Indonesia, Trung Quốc và Ai Cập thuộc 5 nước sản xuất hàng đầu đóng vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại thế giới đến năm 2025.

    Tổng giá trị thương mại của châu Á dự tính sẽ tăng 96%, đạt gần 14.000 tỷ USD vào năm 2025 và sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại thế giới mà được dự đoán sẽ đạt được mức tăng 73% cho tới năm 2025...

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhkinhte/tinankt/2011/10/184633.cand