Việt Nam sẽ loại trừ bệnh Phong vào năm 2010

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyên nhân của tình trạng này là do đặc điểm dịch tễ của bệnh phong như: Bệnh có thời gian ủ bệnh rất lâu, có thể từ 15- 20 năm và diễn biễn rất phức tạp. Trong khi đó, bệnh nhân phong trong cộng đồng lại thường không được phát hiện và điều trị kịp thời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=67023