Việt Nam sẽ là thị trường ôtô tăng trưởng mạnh nhất ASEAN

Theo dự báo của BMI Research - Tập đoàn thông tin dịch vụ tài chính Fitch Group, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thị trường ôtô tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới.

Theo dự báo của BMI Research - Tập đoàn thông tin dịch vụ tài chính Fitch Group, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thị trường ôtô tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á trong vòng năm năm tới./.